İÇ CEPHE BEYAZ ASTAR

Ürün Tanımı :
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı beyaz pigmentli iç cephe astar boyasıdır.

Ürün özelliği :
Sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz ederek üstün bir koruyuculuk sağlar. Yüzeyin emiciliğini azaltmasından dolayı boya sarfiyatını azaltır, sonkat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar.

Uygulama Alanı:
Silikon katkılı ürünlerin uygulanacağı tüm yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

Uygulama Şekli :
Yüzey hazırlama ve uygulama : Uygulanacak yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. Astar olarak hem yüzeyi doyurur hem de üzerine sürülecek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için SİLİKONLU İÇ CEPHE ASTAR %20-25 oranında su ile inceltilerek fırça ve rulo ile uydulanır.
• İncelticisi : Su
• İnceltme oranı : %20-%25 oranında inceltme
• Tatbikat Şekli : Rulo veya Fırça
• Kuruma Süresi(20°C % 50 rr) : 5-6 saatte kurur, 24 saatte sertleşir.
• Katlar arası Bekleme süresi : Minimum 12 saat
• Kaplama Gücü : Yüzeye bağlı olarak tek katta 10m2 /lt

Uygulama ve Uygulama sonrası Dikkat edilecek hususlar :
• Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
• +5 °C ‘nin altındaki, +35° C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
• Etiket bilgisinde yer alan uygulama bilgilerine göre uygulama yapılmalıdır.
• Ersan iç cephe beyaz astar uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar,don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.

Depolama Şartları :
Direkt güneş ışınları, yağmur, kar, aşırı sıcaklık, nem ve dondan koruyunuz. Depolama şartlarına uymak koşulu ile; açılmamış orijinal ambalajında 1 yıl depolanabilir.

Depolama Sıcaklığı :
+5 °C ile +30° C arasında depolanmalıdır.

Bağıl Nem :
23 ±2 °C % 50 ± 5 reel rutubet