ERSAN SOLVENTSİZ EPOXY ZEMİN KAPLAMASI

TANIM:
Solventsiz Epoxy recine esaslı , poliamin sertleştirici ve kuars karışımından oluşan , kendi kendine yayılma özelliğine sahip zemin kaplamasıdır.

KULLANIM YERLERİ:
Fabrika ve sanayi tesislerinde,ilaç gıda , ameliyathane gibi sağlık koşullarına uygun bir zemin gerektiren yerlerde,atık su ve filtrasyon tesislerinde ,hangarlarda, kimyasal proses fabrikalarda,depolarda ,elektrik santrallerinde ,havaalanı gibi mekanik yüke maruz kalan yerlerde ,vb.kimyasal etkilere karşı mükemmel dirençli ve dikişsiz yüzey istenilen yeni zeminlerde veya eski zeminlerin tamirinde başarı ile uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama ve Astar katı :Yüzeyde her türlü ,kir, yağ ve kabarmış materyaller temizlenmeli yüzey tamamen kuru olmalıdır.Yüzey bozuklukları Epoxy Macun veya çimento esaslı bir ürünle düzeltilmeli.Yeni betondaki şap tabakası % 10’luk Hidro klorik asit ile yıkanarak giderilebilir.Yüzey daha sonra bol su ile yıkanarak durulanmalı ve uygulamadan önce beton nem oranı max % 6 olacak şekilde kurutulmalıdır.Hazırlanan yüzeye Ersan Epoxy solventsiz şeffaf zemin astarı ile m2 yaklaşık 0.200 kg olacak şekilde astarlanmalıdır.Astar henüz yaş iken üzerine serpilen silis kumu yüzeyin aderansını arttırır.Ertesi gün yüzeydeki fazla silis kumları vakumla alınmalıdır.Bu işlem sonrası max 2 gün sonra solventsiz zemin kaplaması uygulamasına geçilmelidir. Ana Kat : Sertleştirici ana malzemeye ilave edilerek homojen duruma gelinceye kadar karıştırılır.Bu karışım için hazırlanmış granül boyutundaki silis kum da ilave edilerek üç komponentin de homojen dağılımı gerekli ise matkap yardımı ile sağlanır.Oluşan karışım zemine dökülerek yaklaşık 3 mm bir tabaka olacak şekilde çelik tarak mala ile yaydırılır.Sistemdeki mevcut olan köpüklerin oluşturabileceği bozuk satıhın bertarafı için çivili naylon merdane yardımı ile tarama yapılarak köpükler atılır.Bütün hava kabarcıkları bitinceye kadar belli zaman aralıkları ile işleme devam edilir.
İzleyen Katlar : Yüzey bu haliyle bırakılacağı gibi spesifikasyona uygun başka son katlarda tatbik edilebilir.

KURUMA SÜRESİ:
( 20 ºC 65% bağıl nem ) dokunma kuruma 24 saat
tam kuruma 7 gün

POT_LIFE:
( Karışım ömrü ) 25 ºC de 25-60 dakikadır.

TÜKETİM:
1,5 kg / m 2 ( 3 mm kalınlığında )

PARLAMA NOKTASI:
30 ºC (21ºC – 50ºC, alev alıcı buhar sıvıları ihtiva eden, hiçbir oranda su ile karışmayan sıvıları kapsar.)

DEPOLAMA ŞARTLARI:
+5 ºC ile +30 ºC arasında direk güneş ışığından koruyunuz. Kullanım süresi uygun depo koşullarında ağzı açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden İtibaren 1 yıl